POWIETRZE
Wiatr porusza się z taką subtelnością, że nie zauważasz nawet własnego oddechu.
Nie daj się zwieść.
Tylko głupiec myśli, że powietrze jest puste.
-- Tao Shinsei
     Księga Powierza jest niezbędną tym, którzy chcą wcielić się w postać shugenja, czyli kapłana i czarownika zarazem, na jej kartach znaleźć więc można odpowiedź na kilka fundamentalnych pytań -- co dzieje się z duszą po śmierci, gdzie przebywają bogowie i czym, u licha, jest Pustka. Kwintesencję księgi stanowi obszerna lista czarów, z której dowiedzieć się można między innymi, że rokugański fajerbol ma trzy metry średnicy i rzuca się go pięć tur.

     Księgę Powietrza rozpoczyna rozdział poświęcony religii, gdyż władający magią shugenja pełnią w Cesarstwie rolę kapłanów i przewodników duchowych, a ich moc pochodzi wyłącznie z modlitw do bóstw i zrozumienia natury żywiołów. W Rokuganie funkcjonują dwa systemy wierzeń, które wprawdzie łączą się dość ściśle, są jednak ciągłym przedmiotem sporów rozmaitych szkół shugenja, nie dziwi więc dość szczegółowa ich prezentacja.

     Pozostała część księgi to mechanika rzucania czarów i lista zaklęć, które uszeregowano wedle żywiołów, do których się odnoszą. Rzucenie czaru to w "Legendzie pięciu Kręgów" dość skomplikowana procedura wymagająca modlitw, zaśpiewów i zawiłych gestów, trwa zatem dosyć długo, jednak efekty bywają potężniejsze niż można by sobie wyobrazić.


     Aby przejść bezpośrednio do opisów kolejnych ksiąg podręcznika, wybierz:

TORI
prezentuje