Rokugańczyk w kościele?
Matylda Tysler

      Religijność mieszkańców Rokuganu może być pojmowana na wiele sposobów - istnieje przecież wiele kultów, które współistnieją ze sobą, a związane z nimi praktyki religijne nawzajem się dopełniają. Istnieje więc wiara w Fortuny, Kami i duchy przodków. Powstają świątynie Amaterasu, a ofiary składa się duchom rzek, drzew i kamieni. Istnieją w końcu nauki Shinsei.
      Tworząc postać często pomija się jej stosunek do religii zakładając, że i tak robi to co wszyscy: bierze udział w świętach, składa ofiary, czci przodków. Natomiast religijność (lub jej brak) może być świetnym konceptem dla postaci - jak na przykład samuraj, bushi, który kieruje się w życiu naukami Shinsei. Będąc jeszcze małym chłopcem spotkał mnicha, którego mądrość zrobiła na nim wielkie wrażenie. Z biegiem czasu w jego sercu dojrzewała decyzja o wstąpieniu do klasztoru. Wie, że nie może tego uczynić zanim nie spełni swoich obowiązków względem rodziny i Klanu. Mimo to całe swoje życie stara się podporządkować Tao Shinsei.
      Niby błaha sprawa, smaczek postaci, ale jakie daje pole do popisu Graczowi i Mistrzowi Gry. Graczowi, bo tworzy postać bardziej ludzką, ciekawszą, a Mistrz Gry. no cóż... Aby uzmysłowić wszystkim, jak trudne może być wytrwanie w postanowienia i ślubach przytaczam kilka wskazówek, którymi powinien kierować się uczeń Shinsei.

Dziesięć wskazań:
 1. Ślubuję powstrzymać się od odbierania życia.
 2. Ślubuję powstrzymać się od kradzieży.
 3. Ślubuję powstrzymać się od rozwiązłości.
 4. Ślubuję powstrzymać się od kłamania.
 5. Ślubuję powstrzymać się od sprzedawania albo kupowania napojów alkoholowych (czyli sprawiania, że inni piją i picia samemu).
 6. Ślubuję powstrzymać się od mówienia o wadach innych.
 7. Ślubuję powstrzymać się od chwalenia siebie i oczerniania innych.
 8. Ślubuję powstrzymać się od odmawiania komuś materialnej czy duchowej pomocy
 9. Ślubuję powstrzymać się od okazywania gniewu
 10. Ślubuję powstrzymać się od oczerniania Trzech Skarbów.
Trzema Skarbami mędrcy nazywają:
 • Shinsei,
 • Tao Shinsei,
 • Wszystkich, którzy podążają drogą Shinsei.
      Powyższe wskazania nie są oczywiście moim pomysłem. Przy ich pisaniu opierałam się na buddyzmie zen, który uznałam za najbardziej analogiczny do Tao Shinsei. Doskonale zdaję sobie sprawę, że nie wyczerpałam tematu, zarówno jeśli chodzi o religijność Rokugańczyków w ogóle, jak również w odniesieniu do nauk Shinsei. Mam jednak nadzieję, że tym krótkim tekstem podsunęłam Wam kilka pomysłów.TORI
prezentuje