CESARSKA SZKOŁA SUMATORI
Piotr Kuczyński

      Szkoła ma za patrona Hantei VII - Hantei Yugozohime - pierwszą cesarzową rządzącą ze Szmaragdowego Tronu, która osobiście podpisała akt fundacyjny i otoczyła szkołę swym protektoratem. (Jej dokładniejszą historię znaleźć można w sekcji "Przodek"). Najsłynniejszym wychowankiem szkoły jest Hida Yoritaoshi, który wsławił się serią ponad 100 wygranych, bez ani jednej porażki walk, które rozgrywały się na dworze cesarskim Hantei XIII. Do dziś, na całym terytorium klanu Kraba napotkać można kapliczki poświęcone jego pamięci. Sumatori wywodzący się z tej szkoły, w przeciwieństwie do innych zapaśników sumo, potrafią nie tylko walczyć w turniejach czy na dworach, ale umieją również odprawiać rytuały związane z walkami wróżebnymi czy religijnymi.

Cesarska Szkoła Sumatori:

Korzyść: do wyboru +1 do Wytrzymałości, Siły woli, Siły lub Refleksu.

Początkowy honor: 3, plus 5 punktów

Umiejętności: Sumo 2, Obrona, Wysportowanie, Wiedza: rytuały, Medytacja, Shintao, dowolna umiejętność Godna lub Bugei

Specjalne:
- Postać z dowolnego klanu może wstąpić do Cesarskiej Szkoły Sumatori, bez wykupywania zalety "inna szkoła".
- Szkoła jest rozproszona na terytorium Cesarstwa - jej nauki sumatori pobiera na terenie klanów Kraba, Żurawia, Skorpiona, Lwa i Feniksa. W każdym z tych Klanów naucza się jednej z technik szkoły. Kolejność, w jakiej sumatori będzie uczył się tych technik określa ich skuteczność i najczęściej zależy od Oyakata w którego stajni znajduje się sumatori. Czasem zdarza się, że zawodnik może decydować o tym samodzielnie.

Techniki:

Dojo Kraba
Sumatori uczy się wykorzystywać siłę płynącą z ziemi, podobnie jak czynią to Kraby. Ucząc się techniki Randze 1 sumatori może wybrać jeden jej efektów - poznając kolejne tajniki, opanowuje tyle elementów, ile wynosi jego Ranga.
Elementy techniki: Zapaśnik dodaje poziom swojego Kręgu Ziemi do rzutów na: 1. inicjatywę, 2. trafienie, 3. obrażenia, 4. dodaje go do trudności trafienia go, 5. sumatori potrafi efektywnie stosować sumai w dowolnym starciu wręcz - zadając przy jego pomocy 1z2 obrażeń.
Dojo Żurawia
Pozycja sumatori zaczyna opromieniać go sławą. Korzystając z tej techniki, może w sytuacjach społecznych, oraz wymagających zastraszania wykorzystywać 1 Dodatkowe Podbicie za poziom Rangi, na której sumatori nauczył się tej techniki.
Dojo Skorpiona
W tej technice sumatori uczy się korzystać aktywnie z uśmiechów losu. Szczęście i błogosławieństwo Fortun kojarzą się nieodmiennie z sumatori - traktuje się go jakby posiadał zaletę "Szczęście" zezwalającą na jedno przerzucenie rzutu. Jeśli nauczył się tej techniki na Randze 3 zyskuje 2 przerzuty, jeśli zaś na 5 to 3 przerzuty.
Dojo Lwa
Sumatori staje się symbolem, orędownikiem ideałów. Honorowy samuraj bardzo niechętnie podnosi rękę na zapaśnika. O ile osoba atakująca sumatori nie została przez niego zaatakowana ani obrażona, od kostek, którymi rzuca na trafienie odejmuje tyle, ile wynosi jej poziom Honoru. Jeśli sumatori opanuje tę technikę na Randze wyższej niż 1, to ilość osób, na którą ona działa, równa jest Randze, na której technikę poznał. Wyjątkami są sytuacje, w których sumatori zachował się niehonorowo, oraz zmagania pomiędzy dwoma zapaśnikami - w obu wypadkach nie ma żadnych ograniczeń w walce.
Dojo Feniksa
Feniks jest symbolem honoru, mądrości i mistycyzmu. Sumatori zna już wszelkie rytuały związane z jego rolą w Rokuganie. Za każdy posiadany poziom umiejętności "wiedza: rytuały" powyżej pierwszego potrafi przeprowadzić jeden z poniższych rytuałów:
Błogosławieństwo Zbiorów - po odprawieniu tego rytuału sumatori ma szansę na sprowadzenie urodzaju na błogosławiony obszar równą 10% x Ranga, na której opanował on tę technikę.
Błogosławieństwo Dziecka - po odprawieniu tego rytuału sumatori sprowadza na niemowlaka błogosławieństwo - zaletę o wartości równej Randze, na której opanował on tę technikę.
Błogosławieństwo Kami - po odprawieniu tego rytuału sumatori wie, czy osoba w której imieniu walczył ma poparcie Kami. Jeśli tak, ma szansę na obdarzenie jej zaletą "szczęście" zezwalającą na 1 przerzut. Szansa na to błogosławieństwo wynosi 10% x Ranga, na której opanował tę technikę.
Błogosławieństwo Przodków - podczas odprawiania tego rytuału sumatori dziękuje przodkom za opiekę nad Klanem i prosi o jej kontynuację. Jego szansa, że zostanie on przez przodków wysłuchany jest równa 10% x Ranga na której opanował on tą technikę.

Nowe zalety i wady:

Sumatori - zaleta (10 punktów; 8 dla postaci Kraba)
      Osoba posiadająca tą zaletę od urodzenia wyróżniała się wzrostem i sylwetką. U progu dorosłości postać w naturalny sposób osiągnęła wzrost 190 - 210 cm i wagę 170 kg. W przeciwieństwie do innych sumatori, aby utrzymać tą wagę, postać nie musi stosować diety, choć jeśli zechce ją podnieść, to dieta zaczyna działać jak normalnie (przyrosty trudności odnoszą się w tym wypadku do wagi początkowej postaci). Ze względu na gigantyczną masę ciała i wzrost, postać otrzymuje modyfikator +1z0 do zadawanych obrażeń, oraz dodatkowy poziom ran z modyfikatorem -1. Posiadanie tej zalety uniemożliwia posiadanie zalety Ogromny.

Gruby - wada (1-10 punktów)
      Postać pozwoliła, aby brak treningu zmienił jej mięśnie w tłuszcz i galaretę. Za każdy poziom wady, waga postaci o 10 kg przekracza 100 kg, co powoduje, że od wyników rzutów na Zręczność i Refleks odejmuje się 2 punkty/poziom wady. Dodatkowo, ze względu na brak harmonii, podczas testów tych cech bohater nie może korzystać z punktów Pustki. Wady tej można się pozbyć w trakcie gry poprzez odchudzanie i intensywne treningi. Aby działania te przyniosły skutek, co tydzień wykonywać należy rzuty na Wytrzymałość + wysportowanie. Po czterech udanych rzutach waga spada o 10 kg. Po zakończeniu odchudzania należy kontynuować treningi przez okres równy co najmniej okresowi odchudzania, aby zapobiec ponownemu tyciu. Po upływie stosownego czasu należy wydać tyle punktów doświadczenia, ile warta jest wada. Dopiero wtedy proces odchudzania można uznać za zakończony, a ujemne modyfikatory przestają obowiązywać.

Nowy Przodek:

Hantei VII - Hantei Yugozohime (12 punktów; 10 dla postaci Kraba)
???-??? (przełom V i VI wieku)

      Hantei Yugozohime była pierwszą Cesarzową, która rządziła ze Szmaragdowego Tronu. Wychowana przez Klany Smoka i Lwa, szkoliła się w dojo rodziny Matsu. Po wstąpieniu na tron, kontynuowała naukę w akademii rodziny Kakita i zasłynęła jako najlepszy szermierz swoich czasów. Po śmierci swego starego ojca - Hantei Kusady, kiedy jej najstarszy brat miał objąć tron, wyzwała go na pojedynek o władzę i wygrała. Mając poparcie militarne Klanów Smoka i Lwa, wyzwoliła się spod przemożnych wpływów politycznego sojuszu zawartego pomiędzy Klanami Feniksa, Skorpiona i Żurawia, które rządziły Rokuganem, wykorzystując kolejnych cesarzy jako swe marionetki.
      Na jej męża wybrany został Doji Usan - jej przyjaciel z dzieciństwa oraz Szmaragdowy Czempion. Wspólnie przeorganizowali dwór, przekazując władzę administracyjną w ręce rodzin cesarskich - Seppun, Miya, Otomo. Cesarzowa bardzo ceniła sobie obowiązek obrony Rokuganu, jaki przyjął na swe barki Klan Kraba. Aby dać temu wyraz, w pierwszą rocznicę objęcia władzy edyktem cesarskim nakazała stworzenie na ziemiach Klanu Kraba szkoły sumatori, którą przez całe swe późniejsze życie wspierała, doprowadzając ją na szczyt świetności. Pierwsza Cesarzowa nie jest co prawda "przodkiem krwi", ale tak jak za życia, roztacza swą opiekę nad wybranymi sumatori. Dzieci, na które zwróciła swą uwagę, zawsze odnajdywane są przez shugenja, a ich kariera jest zazwyczaj błyskotliwa. Jeśli jednak osoba taka nie będzie wzorem dla innych wychowanków szkoły i jej honor spadnie poniżej 2.5, cesarzowa odwróci swe łaskawe spojrzenie, a niehonorowy sumatori utraci jej łaskę. Zapaśnik wybrany przez Cesarzową, rozwijając Refleks, Zręczność, Siłę, Wytrzymałość lub Siłę Woli, płaci za nie tak, jakby były one o 1 punkt niższe. Jeśli bohater utraci łaskę przodkini, koszt rozwinięć zaczyna się liczyć normalnie.

L5K PO
POLSKU: