Wolf Fang


RODZINA YAMAMICHI
Wasalna rodzina klanu Kraba
Piotr Kuczyński

Historia

      Rodzina Yamamichi jest jedną z najdumniejszych w Klanie Kraba. Tradycje rodziny i jej historia są niemal równie długie, jak historia całego Klanu. Głównym powodem do dumy jest tradycyjne przekonanie jej przedstawicieli, że ród założony został na rozkaz samego Osano-Wo, kiedy był on daymio klanu Kraba. Zgodnie z jego rozkazem, rodzina trwa na straży honoru klanu Kraba. Honoru tak często wszak narażonego na uszczerbek w walkach z Krainami Cienia.
      Zamek rodziny Yamamichi, nazywany „Zamkiem błękitnego płomienia” leży wysoko w górach, panując nad pokrytą górami prowincją Aki, na końcu bardzo niebezpiecznej górskiej ścieżki. Do zamku prowadzi tylko jedna droga: przez platformę podnoszoną na linach do wejścia. Zarówno droga do zamku, jak i sam zamek zostały zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby umożliwić pojedynczym samurajom uzbrojonym w naginatę lub no-dachi obronę zajmowanych pozycji przez jak najdłuższy czas. Większość „zamku” (wyjątkiem są głównie zewnętrzne fortyfikacje) znajduje się głęboko pod ziemią, we wnętrzu góry.
      Głównym źródłem dochodu jest kopalnia doskonałej jakości żelaza, oraz żyły minerałów niezbędnych rodzinie Kaiu do tworzenia ich legendarnych mieczy. W okolicznych górach dość często znajdowane są też żyły kryształu górskiego. Kopalnia znajduje się w najniższej części miasta. Wyżej rozmieszczono magazyny, spichlerze, zbiorniki wody i wszystko to, co konieczne jest aby miasto mogło znieść nawet kilkuletnie oblężenie w pełnej izolacji. Najbliżej powierzchni znajduje się część mieszkalna miasta. Całość podziemi oświetlana jest płonącym w specjalnych, kryształowych „lampionach” naturalnym gazem ziemnym wydobywającym się z wnętrza góry w kilku rejonach podziemi i tam starannie izolowanym od reszty miasta. Mieszkańcy nazywają płonącą mieszankę gazu i powietrza „oddechem Osano-Wo”. Nadzór nad gazem sprawują eta, choć pieczę nad całością pełni na zmianę kilku shugenja. Na szczycie miasta-góry zbudowana została Świątynia Gromu. Jest ona głównym miejscem kultu Osano-Wo na ziemiach rodziny, oraz jednym z najważniejszych, choć niezbyt znanym na ziemiach Klanu Kraba. Miejscem, gdzie Osano-Wo ostatni raz medytował, zanim osiągnął boskość. Odchodząc, pozostawił pod strażą rodziny swoje no-dachi, które do dziś przechowywane jest w jego świątyni.
      W pobliżu szczytu znajduje się szkoła bushi rodziny Yamamichi.
      Dokładna lokalizacja obu tych miejsc trzymana jest w tajemnicy, więc jest rzeczą niezwykłą, jeśli dotrze tam ktoś spoza rodziny lub klanu, tym bardziej, że jedyna droga na szczyt prowadzi przez całe miasto.
      Z powodu małej ilości bushi (około 1800) i częściowej zależności od żywności z nizin (prawie 50% jest sprowadzane), od wielu wieków rodzina pozostaje lojalnym wasalem rodziny Kaiu. Bushi rodziny Yamamichi wspierają rodzinę Kaiu w bitwach odkąd tylko pojawili się oni na kartach historii Klanu Kraba. W czasie wojny, rodzina Yamamichi wysyła do boju kontyngent składający się z 1100 bushi w ciężkich pancerzach i z potężnymi no-dachi. Jako ciężkozbrojna jednostka szturmowa, piechota ta nie ma sobie równych w całym Rokuganie. Do bitwy prowadzi ich zawsze najstarszy syn daimyo rodziny. Znane są wyjątki od tej zasady - gdy całość sił rodziny wyrusza na wojnę, dowodzi daimyo. Niecałe 200 lat temu, kiedy władze nad klanem dzierżył stary, bezdzietny daymio Yamamichi Kaze, dowódcą wojsk rodu była jego młoda, pochodząca z odległych gór klanu Smoka żona. Znana w kronikach pod imieniem Yamamichi Asaiko nie zrezygnowała za swych obowiązków nawet tuż przed urodzeniem swego jedynego syna.Zgodnie z przekazem nakazała jedynie sługom mocniej związać pancerz, aby powstrzymać poród na czas bitwy.
      Obecnie, daimyo klanu jest Yamamichi Dosemi – człowiek ponad czterdziestoletni, który wzorem Hida Kisady niezbyt spieszy się z rezygnacją z aktywnego życia i wycofaniem do klasztoru.

Yamamichi Dosemi
Ziemia 4
Woda 4
Siła 5
Ogień 3
Zręczność 4
Powietrze 3
Pustka 4
Ranga / szkoła: 5 Yamamichi
Umiejętności: Kenjutsu 5, Taktyka 5, Obrona 5, Ken–do 4, Wiedza: Krainy Cienia 4, Jujutsu 4, Iaijutsu 4, Historia 3, Polowanie 3, Zastraszanie 3, Tetsubo 2, Prawo 2, Heraldyka 2, Etykieta 2
Zalety: Odporność na magię (6pkt.), Ogromny, Potęga Ziemi (8 pkt.), Przodek: Yamamichi Toro, Syn tej ziemi: Kraby, Krainy Cienia, Szybki
Wady: Klątwa Bentena, Nieczuły
Honor: 2,4
Chwała: 7,9

      Jego najstarszy syn, Yamamichi Tatsuhiro dowódca rodowego kontyngentu, jest jednym z najlepszych strategów w historii rodziny, już w wieku 27 lat znacznie przewyższając swego ojca w intuicyjnym niemal wyczuciu, z jakim dowodzi w bitwie.

Yamamichi Tatsuhiro
Ziemia 4
Woda 4
Ogień 3
Inteligencja 4
Powietrze 3
Pustka 3
Ranga / szkoła: Kaiu 3 / Yamamichi 2
Umiejętności: Kenjutsu 5, Taktyka 5, Obrona 5, Ken–do 4, Wiedza: Krainy Cienia 5, Jujutsu 2, Iaijutsu 3, Historia 3, Polowanie 2, Tessen 4 Zastraszanie 2, Tetsubo 2, Prawo 1, Heraldyka 2, Etykieta 2, Pułapki 3, Oblężenie 4, Inżynieria 3, Zbrojmistrz 2, Płatnerz 2
Zalety: Niezwykły głos, Urodzony Taktyk, Syn tej ziemi: Kraby, Krainy Cienia, Ogromny, Przodek: Yamamichi Toro, Potęga Ziemi (8pkt.), Wytrzymałość stali (4pkt.), Weteran Muru (4pkt.), Trans śmierci, Jasny umysł, Szczęście (3)
Wady: brak
Honor: 3
Chwała: 7,4
Technika Kaiu: do umiejętności Taktyka dodaje 2z2, a do umiejętności oblężenie 1z1

      Jego młodszy o dwa lata brat, Yamamichi Tadashiro jest shugenja szkolonym przez rodzinę Kuni. W rodzinie pełni rolę dyplomaty i doradcy. Na nim również spoczywa obowiązek przedłużenia rodu. Jak do tej pory, po udanym małżeństwie z najmłodszą córką daimyo rodziny Kaiu – Kaiu Ameiko jest dumnym ojcem dwójki trzyletnich bliźniaków.