Wolf Fang


DROGA NAMIESTNIKA
Scott Gearin, tłum. Piotr Kapis
z "Imperial Herald" #10

      W Szmaragdowym Cesarstwie polityka jest bardzo skomplikowaną sprawą. Wśród tych, którzy doskonale zdają sobie z tego sprawę, wyróżnić należy Namiestników. Tak naprawdę istnieją dwa ich rodzaje: Cesarskich i Klanowych. Niezależnie od rodzaju, Namiestnicy posiadają podobną hierarchię i wykonują te same obowiązki: pilnują porządku i wprowadzają w życie przepisy prawa. Istnieje kilka szkół Namiestników, lecz stanowiska te obsadzane są przez mianowanie i każdy samuraj może zostać wezwany przez swego pana (lub Cesarza) by służyć mu w ten sposób. Namiestnicy Klanowi wybierani są przez daimyo klanu albo rodziny. Namiestników Cesarskich wybiera osobiście Cesarz, choć Szmaragdowy Champion czasami rekomenduje mu określone osoby.
      Rola Namiestników Klanowych różni się nieco w zależności od klanu. Namiestnicy wyżsi rangą (z powodu doświadczenia albo pochodzenia) służą jako sędziowie. Mogą być przydzieleni do określonego regionu albo miasta lub wędrować po ziemiach daimyo. Odpowiadają zarówno przed daimyo jak i jego karo, a sprawozdania składają bezpośrednio temu drugiemu. Tacy Namiestnicy mogą zatrudniać niższych rangą urzędników, zwanych yoriki, którzy stają się ich wasalami. Yoriki nie zajmują się sądzeniem, lecz pilnują, by zarządzenia były przestrzegane. Zatrudnia ich bezpośrednio Namiestnik i po pewnym okresie próbnym mogą złożyć mu przysięgę wierności. O ile Namiestnicy Klanowi prawie zawsze pochodzą ze swojego klanu, o tyle wśród yoriki często pojawiają się postacie z innych ziem. Nikogo na przykład nie zdziwi, jeśli Namiestnik klanu Kraba zatrudni Skorpiona, aby pomógł mu rozwiązać problemy związane z działalnością czarnorynkową, albo jeśli Namiestnika Lwa w tropieniu maho będzie wspomagał Feniks.
      Namiestnicy Cesarscy pilnują przestrzegania prawa cesarskiego. Służą pod komendą Szmaragdowego Championa i często zagłębiają się w sieć polityki międzyklanowej i politycznych podarunków. Tak jak Namiestnicy Klanowi, również i oni są mianowani. Tradycyjnie pochodzą z siedmiu Wielkich Klanów, lecz zdarzały się wyjątki w przypadku roninów o nadzwyczajnych umiejętnościach lub gdy Cesarz chciał przekazać klanom wyraźną wiadomość o swoim niezadowoleniu. Gdy nowy Namiestnik wstępuje na służbę, Szmaragdowy Champion ustala, jaką funkcję będzie pełnił. Tylko część Namiestników zajmuje się sądzeniem i są to osoby o olbrzymiej władzy. Często pod ich opiekę oddaje się określone terytoria: miasto, prowincję, ziemie rodziny lub nawet całego Klanu. Ich obowiązki są takie same jak Namiestników Klanowych, z tym że Namiestnicy Cesarscy zajmują się sprawami dotyczącymi dwóch lub więcej Klanów, oraz takimi zbrodniami, które miały miejsce na terenach kilku Klanów. Wielu Namiestników służy też jako agenci Cesarza, zbierając informacje o stanie jego ziem i podejmując bezpośrednie działania w przypadku jakichś niepokojów. Pozostali są przydzielani jako pomocnicy lub strażnicy (a nieoficjalnie i szpiedzy) osobom cieszącym się cesarską łaską (lub podejrzeniem). Zadaniem Cesarskich Namiestników jest również zabezpieczanie dróg cesarskich oraz ochrona podróżujących nimi osób. Wymaga to zaangażowania olbrzymiej ilości ludzi.
      Ponieważ wszystkich nominacji dokonuje osobiście sam Cesarz, Namiestnicy Cesarscy są jednym z jego najmocniejszych narzędzi kontroli Klanów. Jedną decyzją Cesarz może usunąć zagrożenie ze strony dowolnego samuraja powołując go na służbę (odmowa nie wchodzi w grę) a potem posyłając go w rejon, w którym nie ma żadnego zaplecza, przyjaciół a do tego łatwo może narobić sobie wrogów. Namiestników można posyłać zarówno otwarcie jak i w tajemnicy, by uważali na sprawiających kłopoty i przypominali że Cesarz zawsze czuwa. Z mianowaniem wiąże się również spory prestiż, dzięki czemu jest to bardzo dobra nagroda dla samurajów działających zgodnie z interesami Cesarza. Każdy spośród siedmiu klanów przywiązuje sporą wagę do tych stanowisk i zawsze stara się, by nominacje przypadły jego samurajom. Kontrola nad dużą ilością stanowisk w służbie cesarskiej stanowi ważną część polityki międzyklanowej.
      Szmaragdowy Champion również pochodzi z jednego z siedmiu wielkich klanów. Gdy ustępuje ze stanowiska, lub umiera, organizuje się wielki turniej, by wyznaczyć jego następcę. Nie różni się on szczególnie od przeciętnych turniejów urządzanych w Cesarstwie - najpierw odbywa się seria różnorodnych testów, mająca na celu odsianie tych, którzy nie posiadają wystarczającej wiedzy prawnej, by objąć stanowisko przywódcy Namiestników Cesarstwa. Pozostali walczą w pojedynkach iaijutsu, by wyłonić osobę, która najlepiej sprawdzi się jako ręka Cesarza. Stanowisko Szmaragdowego Championa bardzo wyraźnie wskazuje, jak olbrzymią władzą dysponują Klany, Champion zachowuje bowiem swoje imię i nazwisko rodzinne i choć służy Cesarzowi nie musi zrywać więzów z rodziną.
      Młodsi, bardziej aktywni Namiestnicy Cesarscy często wędrują po kraju, zaprowadzając sprawiedliwość tam, gdzie jest to konieczne. Bardzo często pojawiają się na dorocznych festiwalach i innych zgromadzeniach, a także nadzorują przebieg pojedynków i opiekują się drogami w cesarstwie. Posiadają część władzy Namiestników-sędziów, z tym, że stosują ją w bardziej bezpośredni sposób. Zarówno sędziowie jak i wędrowni Namiestnicy muszą zachowywać dobre stosunki z panami ziem na których przebywają, ale odpowiadają tylko przed Namiestnikami wyższymi rangą oraz Cesarzem. Podobnie jak Klanowi, Namiestnicy Cesarscy również utrzymują yoriki, choć rzadziej i mniejszych ilościach. Głównym powodem jest to, że Namiestnicy Cesarscy otrzymują bardziej zróżnicowane zadania.
      Yoriki są oczywiście wasalami danego Namiestnika i służą jako śledczy oraz policjanci swojego pana. To do nich należy odnajdywanie świadków i zbieranie ich zeznań, oraz wszelkie inne działania, które pozwolą szybciej znaleźć rozwiązanie sprawy. Yoriki zajmują się też więźniami i przesłuchują ich. Rodzaje przesłuchań wahają się pomiędzy zwykłą, delikatną rozmową a torturami. Yoriki nie posiadają takiej ochrony przed lokalnymi daimyo, jaką cieszą się ich przełożeni, dlatego muszą być bardziej uważni i często postępować dyplomatycznie, poza tym posiadają sporą swobodę. Yoriki jest więcej, niż samych Namiestników i szczególnie potężnym potrafi służyć nawet stu pomocników. Yoriki kierują oraz nadzorują doshin.
      Doshin to najniższa ranga w hierarchii Namiestników, obsadzana przez samurajów. Ich ubiór jednoznacznie wskazuje, że są oni strażnikami spokoju, a ich zadanie polega na patrolowaniu ulic i dróg. Sama ich obecność powoduje zmniejszenie ilości przestępstw, zazwyczaj są to bowiem ludzie dobrzy w zastraszaniu. Dysponują prawem aresztowania, zatrzymania i przesłuchania każdego, kogo podejrzewają o popełnienie przestępstwa. W praktyce jednak osoby o wyższej Chwale zostaną potraktowane o wiele grzeczniej, albo doshin zostawi je w spokoju, zgłaszając sprawę swojemu przełożonemu.
      Na samym dole znajdują się zwykli pomocnicy. Są to członkowie niższych kast, zatrudniani przez doshin albo do pomocy w zapobieganiu przestępstwom, albo jako informatorzy. Oczywistym jest, że ci ostatni starają się ukrywać, dla kogo pracują. Bardzo często pomocnicy pochodzą z rodziny naczelnika wioski, a w wielu miastach funkcja ta staje się dziedziczna.
      Pomocnicy mogą działać, by zakończyć lub powstrzymać przemoc, ale nie mają żadnych innych uprawnień.

Symbole prawa
      Symbolem pozycji Cesarskiego Namiestnika jest jadeitowa kula o średnicy ok. 10 cm. Bardzo często na powierzchni wyryty jest własny mon Namiestnika oraz godło cesarskie. Kula jest symbolem władzy oraz czystości rządów Cesarza. Bardzo często służy za młotek sędziowski - dźwięku, jaki wydaje przy uderzaniu o stół, nie da się pomylić z niczym innym. Namiestnicy Klanowi mogą używać różnych symboli, lecz najczęściej spotykanym jest mon ich pana wykonany z jadeitu. Niżsi rangą (yoriki i doshin) zarówno w służbie cesarskiej jak i klanowej noszą jitte, służące zarówno jako symbol władzy jak i broń do rozbrajania. Jitte może być ozdobne albo bardzo skromne, zależy to tylko od gustu właściciela. Awansowani wędrowni Namiestnicy również często używają jitte ze względu na praktyczne zastosowanie tej broni.

Sąd Namiestnikowski
      Yoriki i doshin wykonują swoje obowiązki na drogach, namiestnicy sprawują zaś sądy. Sala sądowa to zazwyczaj otwarty plac położony pomiędzy budynkami sądu. Na jednym końcu znajduje się niewielki daszek, zapewniający sędziemu przyjemne i chłodne schronienie. Tuż obok niego siedzi pisarz oraz strażnik. Drugi koniec placu zajmują "białe piaski osądzenia": płaska, czysta powierzchnia pokryta drobnym, białym piaskiem. Tutaj właśnie klęka oskarżony. Jeśli stawia opór, jest do tego przymuszany. Następnie pisarz sądowy odczytuje listę zbrodni, o które oskarża się podsądnego, oraz jego przyznanie się do winy (patrz niżej). Później Namiestnik może jeszcze zadać kilka pytań oskarżonemu - zazwyczaj czyni to, jeśli chce lepiej poznać jego charakter. Na końcu wydawany jest wyrok, wykonywany bezzwłocznie.
      W budynkach sądu mieszczą się pomieszczenia pisarzy, magazyny dokumentów, biblioteka z tekstami prawnymi oraz koszary yoriki i doshin. Dom Namiestnika może być częścią całego kompleksu albo znajdować się zupełnie gdzie indziej.
      Ponieważ Namiestnicy są bardzo zajęci, zdarza się że nie mają czasu, by wyjść z sądu i spotkać się ze swoimi yoriki czy kimkolwiek innym. W związku z tym osoby proszące o audiencję czasami przyjmowane są na sali sądowej i rozmawiają z Namiestnikiem klęcząc na białym piasku. Nie jest to przyjemne przeżycie.

Wynagrodzenie i podarunki.
      Słudzy Cesarza otrzymują wynagrodzenie odpowiednie do zajmowanej pozycji - przeciętne place można znaleźć w znajdującej się niżej tabelce. Mogą się one wydawać bardzo wysokie, należy jednak pamiętać, że Namiestnik musi przyjąć lojalnych wasali i opłacać ich z własnej kieszeni. Pensje yoriki i doshin mogą się różnić bardziej, ponieważ są uzależnione od wynagrodzenia Namiestnika któremu służą. Zarówno najwyżsi jak i niżsi rangą Namiestnicy mogą oczekiwać podarunków od daimyo terenów które ochraniają. Prezentów tych (często jest to ubranie dobrej jakości z godłem daimyo) nie uważa się za łapówki, lecz słuszne wynagrodzenie za dobrą służbę. Zwykłe materialne dobra nie powinny przeszkodzić Namiestnikowi w wykonywaniu jego obowiązków. Namiestnicy, którym udowodni się przyjmowanie łapówek, umierają powolną, haniebną śmiercią.

Słówko o torturach
      Nim dojdzie do rozprawy sądowej potrzebne jest przyznanie się do winy. Jeśli przestępca nie chce się przyznać z własnej woli, można wyciągnąć z niego zeznania przy pomocy tortur. Jest to nie tylko legalne, ale nawet wskazane. Z drugiej strony, z torturami wiąże się kontakt z krwią i martwym ciałem, co sprawia że, samuraje niechętnie się za to biorą. Z tego powodu Namiestnik zatrudnia często kilku odpowiednio wyszkolonych eta. Jeśli yoriki pragnie zastosować tortury, musi najpierw złożyć prośbę do swego pana. Prośba musi być dobrze przemyślana i uzasadniona, aby yoriki uniknął groźby utraty honoru (dzięki czemu decyzja o torturach pozostaje w rękach NPC/Mistrza Gry). Jest to jeden z nielicznych przypadków, gdy odrzucanej przez społeczeństwo umiejętności niegodnej, jaką są tortury, używa się za wiedzą i zgodą pana. W Rokuganie lepiej przyznać się szybko.

Ranga i prawo
      Poniżej zamieszczono szkic proponowanego stosunku poziomu Chwały postaci i jej pozycji w hierarchii Namiestników. Szczególnie szanowani, albo starsi słudzy Cesarza mogą mieć Chwałę różniącą się od podanej o jeden lub dwa (rzadko). Jest to dość ważne, szczególnie przy postaciach z wyższą Chwałą, ponieważ oskarżony zawsze może się odwołać od wyroku wydanego przez Namiestnika o niższej Chwale. Ponieważ odwołania są postrzegane jako strata czasu, dokłada się starań, by każdy był sądzony przez Namiestnika o odpowiedniej randze.

Chwała Pozycja Pensja
8 Główny Namiestnik Klanu 5000 koku
7 Główny Namiestnik Rodziny 1000 koku
6 Główny Namiestnik Prowincji 400 koku
5 Wędrujący Namiestnik 120 koku
4 Yoriki 40 koku
3 Pomniejszy yoriki 15 koku
2 Doshin 10 koku
1 Doshin 7 koku
0 Pomocnik Różnie

Granie Namiestnikiem
      Tworzenie postaci Namiestnika jest niemalże identyczne z tworzeniem bushi. Wybiera się Klan i rodzinę a następnie szkołę. Do najpopularniejszych szkół Namiestników należą Asako (Feniks), Shinjo (Jednorożec) oraz Kitsuki (Smok). Szkoła Kitsuki została opisana w Drodze Smoka, a pozostałe zamieszczone są poniżej. Po wybraniu szkoły należy przepisać swoją technikę oraz wyposażenie. Jeśli postać nie ma wyższej Chwały, najprawdopodobniej zacznie jako doshin. Należy pamiętać że Namiestnik to pozycja, na którą zostaje się mianowanym, dlatego można grać postacią Namiestnika, która nie uczyła się w szkole Namiestników. Bushi oraz shugenja bardzo często zostają Namiestnikami i choć nie posiadają tych samych umiejętności co wyszkoleni Namiestnicy, ich wiedza o innych dziedzinach często się przydaje.

Prowadzenie Namiestników
      Posiadanie w drużynie jednej lub kilku postaci służących jako Namiestnicy Cesarscy to najłatwiejszy i bardzo użyteczny sposób na poprowadzenie postaci z różnych Klanów. Warto jest przy tym ustalić, jaka będzie wśród nich hierarchia, przed kim będą odpowiadać. Kampanie oparte o Namiestników są bardzo zróżnicowane. Można wrzucić kilka problemów z Chwałą postaci, dodać paru zwykłych przestępców i jakąś bitwę. Warto jest regularnie przydzielać postaciom nowe zadania i zmieniać teren, na którym operują. Jeśli pożyją wystarczająco długo, być może zwiedzą calutki Rokugan.
      Gra Namiestnikiem Klanowym również może zapewnić miłą zabawę. Utrzymanie lojalności wobec przełożonego Namiestnika, lokalnego daimyo oraz rodziny stanowi niezłe wyzwanie. Takie postacie stają się jednak mniej mobilne, dlatego należy się skupić na jednej lokalizacji i stworzyć w niej niepowtarzalną atmosferą. Serce tego typu kampanii stanowią intrygi i wątki rozwijające się powoli.
      Największą zaletą Namiestników jest to, że mogą pochodzić z dowolnych klanów i szkół. Osoby takie powinny mieć przynajmniej jeden poziom Prawa, lecz poza tym nie ma jakichś szczególnych wymagań i można całego wachlarza postaci. Kiedy Lew i Skorpion pracują ramię w ramię, trwoga ogarnia serca wrogów Cesarza.

L5K PO
POLSKU: