Wolf Fang


KONIUSZY OTAKU
Anna Banach i Piotr Kapis

      Nie istnieje żadne oficjalne dojo, w którym uczyliby się koniuszy Otaku. Wiedzę z tej szkoły zdobywa się jedynie poprzez doświadczenie przy pracy z najbardziej wymagającymi wierzchowcami, oraz od swoich mistrzów. Szkoła posiada długą tradycję, mężczyźni Otaku opiekowali się wierzchowcami już wtedy, gdy tylko weszły one w posiadanie klanu. Choć nie mówi się o tym zbyt często, to właśnie mężczyzna, Otaku Hyuga, najpierw ułożył konie, zanim jego siostry mogły ich dosiąść i pojechać na nich do bitwy.

Korzyść: +1 do Inteligencji

Początkowy honor: 2, plus 5 punktów

Umiejętności: Hodowla Zwierząt 2; Rzemiosło: rymarstwo; Rzemiosło: kowalstwo; Obrona; Wysportowanie; Zielarstwo

Wyposażenie: Wakizashi, Kimono, Różne dziwne rzeczy przydatne w stajni, Cukier, 10 koku

Techniki:

      Nie istnieją jakieś wymyślne techniki opieki nad końmi. Otaku po prostu robi się coraz lepszy w jakimś, określonym aspekcie swojej pracy. Na każdej kolejnej randze Otaku wybiera jedną z pięciu podstawowych umiejętności szkoły (wyjątkiem jest Obrona, ze względu na swoją specyfikę). Od tej pory może rzucać i zatrzymywać dodatkową kostkę za każdym razem, gdy testuje daną umiejętność. Tę samą umiejętność można wybierać kilkakrotnie i za każdym razem efekty się kumulują. Na przykład Otaku drugiej rangi mógłby dwukrotnie wybrać Hodowlę Zwierząt, rzucając i zatrzymując dwie dodatkowe kostki podczas wszystkich testów tej umiejętności. Mógłby też wybrać Hodowlę Zwierząt i Zielarstwo, rzucając i zatrzymując po jednej kostce na każdej z nich.

      Od autorów: Zdajemy sobie doskonale, że szkoła ta słabo nadaje się dla graczy. Koniuszy Otaku nie są ani wojownikami, ani dyplomatami. Zajmują się swoimi sprawami, nie angażując się w politykę. Szkoła ta powstała głównie dla NPCów, choć jednocześnie staraliśmy się, aby poziomem mocy nie odbiegała od innych. Jeśli ktoś ma zamiar stworzyć sobie postać koniuszego Otaku i grać nią, my możemy jedynie powiedzieć: powodzenia i miłej zabawy.