Wolf Fang


SZTANDARY KLANU SMOKA
Marcin Tysler


Togashi

 

Mały sztandar Togashi Yokuniego

      Daimyo klanu Smoka rzadko opuszcza swój pałac i niewielu ludziom dane było go ujrzeć. Ci jednak szczęśliwcy (?), którym się tu udało, pamiętają, że jednym z insygniów tego władcy jest potężny, potrójny parasol. Jeśli wierzyć rozsianym w różnych miejscach zapiskom, weksyloidem tym posługują się kolejni daimyo Smoka, pokolenie po pokoleniu.
      W interpretacji znaczenia tego symbolu zdani jesteśmy na domysły. Symbolika parasola kojarzy się z wodą (któremu to żywiołowi patronuje smok), tudzież ze słońcem (solarny znak manji symbolizuje również smoka). Liczba trzy zaś to liczba męska, a smoka przypisuje się właśnie pierwiastkowi męskiemu.

Rodzina Mirumoto

 

“Złote Shakujo” – wielki sztandar rodu Mirumoto i klanu Smoka

      Rdzeń klanu Smoka stanowi ród Mirumoto, więc to wokół jego sztandaru na polu bitwy gromadzi się cały klan.
      Shakujo to laska górskiego mnicha, służąca odpędzaniu dzikich zwierząt, samoobronie i podpieraniu się podczas wędrówki. Od niepamiętnych czasów taka sama laska, powiększona jednak do olbrzymich rozmiarów (takich, że musi nieść ją czterech wojowników), służy za znak rodowi Mirumoto, który tak podkreśla swoje oddanie sprawom ducha i nieustającej pielgrzymce.

Mały sztandar Mirumoto Hitomi

      Daimyo rodu Mirumoto tak samo niewielką uwagę, jak do sprawowania rządów przywiązuje do konwenansów, więc jej osobisty sztandar jest najprostszym z możliwych - przestawia Znak Smoka.

Mały sztandar Mirumoto Dainiego

      Zaprzątniętą rodową zemstą Hitomi w wielu sprawach zastępuje jej brat, Daini. Nie posiadając prawa do niezmienionego monu rodu, sam odmienia go w możliwie najsubtelniejszy sposób..

Mały sztandar Mirumoto Sukune

      Ko uma jirushi Sukune widziane jest podczas wcale częstych prowadzonych przez niego przeglądach i ćwiczeniach. Jego osobistym godłem jest nieznacznie odmieniony Znak Smoka.

Rodzina Agasha

 

Mały sztandar Agasha Tamoriego

      Osobiste godło Tamoriego nie jest związane z tradycyjnym znakiem rodu. I jak sam daimyo Agasha jest tajemnicze i niejednoznaczne.
      Znak przedstawia stylizowane kanji oznaczające 'drzewo', ale homofoniczne ze słowem ki, czyli energia. Sam znak uformowany jest również na kształt używanego niekiedy przez shugenja magicznego amuletu zwanego w starożytnym języku vajra.

Rodzina Kitsuki

 

Mały sztandar Kitsuki Yasu

      Tradycyjnie daimyo rodu Kitsuki noszą podstawowy, rodzinny mon przedstawiający spiralny kwadrat. Yasu jednak, wstępując na urząd odmienił go znacznie, tworząc właściwie nowe godło.
      Figura heraldyczna, widoczna na ko uma jirushi Yasu zwana jest Trzema Miarami do Ryżu. Co też Yasu zamierza odmierzyć i komu - domyślać się mogą ci, którzy wiedzą o jego nieprzyjaźni z klanem Skorpiona.

Przykładowe nobori Smoka