Mony rodzin Rokuganu będą prezentowane w następującym układzie:

 1. Wizerunek monu i tamgi;

 2. Rokugańska nazwa monu; wytłuszczona została nazwa elementu podstawowego, decydującego o tożsamości znaku;

 3. Polska nazwa monu; nie zawsze jest ona ścisłym tłumaczeniem poprzedniej, próbuje raczej zaadoptować rodzimą terminologię heraldyczną;

 4. Uwagi na temat pochodzenia i symboliki danego znaku.

 5. Zapis nazwiska rodziny znakami kanji.

 6. Znaczenie nazwiska.

 7. Czytanie (kunyomi - tradycyjne lub onyomi).

 8. Pochodzenie - tradycyjne, znaczeniowe lub mieszane, zgodnie z tekstem "Zapis i znaczenie nazwisk...".


ZE ZWOJÓW SEPPUN
KLAN JEDNOROŻCA

Marcin Tysler, Marek Mydel


      Gdy lud Ki-Rin opuszczał granice Cesarstwa, rokugańska cywilizacja dopiero kształtowana była przez Panią Doji i powstającą kastę samurajów. Shinjo no Kami i jej towarzysze nie znali więc niektórych jej osiągnięć, w tym heraldyki. Przez pierwsze lata wędrówki nie używali żadnych znaków, kiedy jednak klan zaczął się rozrastać, konieczność użycia znaków rozpoznawczych i własnościowych stała się oczywista. Jednorożce skorzystały z wiedzy napotkanych na stepach plemion i zaadaptowały używane przez nie symbole zwane tamga. Tamg nie nosi się na ubraniu, a tatuuje się lub wymraża na zadach wierzchowców oraz umieszcza na sztandarach i przedmiotach osobistych. Formy podstawowe podlegają ciągłym odmianom i podobno każdy z samurajów tego klanu posiada swoją własną, niepowtarzalną tamgę.
      Kiedy Jednorożce powróciły do Rokuganu, nie znały prawideł tutejszej heraldyki, a posługiwanie się dziwacznymi znakami nie przysparzało im przyjaciół. Dyplomaci klanu Żurawia, by pomóc nowym sojusznikom w adaptacji do rokugańskiej kultury, zaprojektowali dla nich mony spełniające przyjęte w cesarstwie reguły. Oparli się na dwóch motywach - liczby pięć, symbolizującej pięć rodów stanowiących klan, i symboliki roślinnej, oddającej starożytne dziedzictwo Jednorożców i ich prawo do nazywania się spadkobiercami Ki-Rin.
      Tych opracowanych przez Żurawie i zatwierdzonych przez Cesarza monów Jednorożce używają tylko w kontaktach z innymi klanami, stąd nie spotyka się praktycznie ich odmian. Za to wciąż w użyciu jest rozbudowany system tamg, więc gdy samuraj pochodzący spoza klanu chce dowiedzieć się czegoś o Jednorożcu z jego znaków heraldycznych (monu i tamgi) musi użyć niższej z umiejętności: Heraldyka i Wiedza o Klanie Jednorożca.
      Wracając, Jednorożce przywiozły nie tylko nowe, obce przedmioty i zwyczaje, ale również słowa. Niektórzy Jednorożce noszą imiona niezrozumiałe w ojczyźnie, zaś nazwiska rodowe zostały przekonstruowane i zapisane nowymi znakami, gdyż ich pierwotne ślady zatarły się nawet w dawnych kronikach, a niektórych nigdy wcześniej w Szmaragdowym Cesarstwie nie znano.

Rodzina Ide


 1.  

 2. kikyou no hana

 3. Kwiat Rozwaru

 4. Rozwar to nieduży, uroczy kwiat, spotykany na polach i w ogrodach. Symbolizuje łagodność i szczęście, bardzo chętnie jest więc wręczany przez Rokugańczuków w charakterze upominku.


 5. Mający wpływ i autorytet

 6. Onyomi + Kunyomi

 7. Znaczeniowe; dyplomaci i prawodawcy klanu oraz całego Rokuganu, od czasów pierwszego Ide rozważnie negocjującego z dziwnymi plemionami w obcych krajach przeszli długą drogę, niemniej ich zadanie oraz największy atut - zdolność do wzbudzenia szacunku i doprowadzenia niemal każdego konfliktu do pomyślnego zakończenia - nie uległy zmianie.


 8. Barbarzyńskiego pochodzenia

 9. Onyomi + Kunyomi

 10. Znaczeniowe; Ide byli pierwszymi Jednorożcami, którzy trafili na dwór po powrocie klanu; z powodu wielkiej odmienności w wyglądzie i zachowaniu w korespondencji i innych zapisach użyto takiego zapisu - do dziś zresztą jest on stosowany, zwłaszcza prywatnie albo kiedy piszący pragnie wyrazić pogardę dla członka rodziny dyplomatów.


Rodzina Iuchi


 1.  

 2. tou no hana

 3. Kwiat Moreli

 4. Morela, podobnie jak brzoskwinia, jest symbolem magii i tajemnych sił. Zaadoptowano więc jej kwiat jako znak rodu szkolącego klanowych shugenja.


 5. Ci, którzy nazywają; znający imiona, przekazujący wiedzę

 6. Kunyomi + Onyomi

 7. Znaczeniowe; wszyscy shugenja w Rokuganie są świadomi mocy talizmanów rodziny, jednak niewielu pojmuje do końca jej źródło, tkwiące w znajomości prawdziwych nazw rzeczy i wykorzystywanie ich do zmiany rzeczywistości; do Iuchi należało też zbieranie wiedzy o nowych krainach, jak również zachowanie i przekazanie innym tradycji opuszczonego Rokuganu.


Rodzina Otaku


 1. rin

 2. Krąg

 3. Ród Otaku nie skorzystał z oferty Żurawi. Zamiast tego umieścił na swych kimonach symbol od dawna noszony na sztandarach - krąg symbolizujący milczenie i poświęcenie założycielki rodziny. Otaku nie posiadają również tamgi - uznano niegdyś, że nie sposób pomylić rumaka shiotome z jakimkolwiek innym, a one same doskonale je rozróżniają i nie potrzebują żadnego znakowania.


 4. Doniosłe zobowiązanie; szlachetne zobowiązanie

 5. Kunyomi + Onyomi

 6. Znaczeniowe; założycielka rodziny nigdy nie przyrzekła pani Shinjo wierności, nie obiecała jej poświęcenia i posłuszeństwa, na przekór temu jednak stała się najbardziej oddanym towarzyszem, symbolem lojalności i odwagi, najlepszym strażnikiem; Otaku podjęła się zadania w czynie, nie w mowie, zadania, które wypełniają teraz jej potomkowie; nagrodą za służbę stała się wysoka pozycja w klanie i w armii Jednorożca oraz zapis nazwiska wybrany na polecenie kami Shinjo przez Iuchi


Rodzina Shinjo


 1.  

 2. nadeshiko no hana

 3. Kwiat Goździka

 4. Goździk to kwiat pełni lata, symbolizujący temperament i żywotność, jak również życzliwość i przyjaźń. Znak ten wybrano na pamiątkę Pani Shinjo, najserdeczniejszej spośród Dzieci Słońca.


 5. Nowe miejsce

 6. Onyomi

 7. Znaczeniowe; wywodząca się bezpośrednio od założycielki klanu pani Shinjo, rodzina zachowała jej wrodzone pragnienie poznawania świata i podróżowania - to ona wytyczyła kurs reszcie Jednorożców, najpierw zwiedzając cały obszar Rokuganu i rysując pierwsze mapy, używane zresztą do dziś, następnie wyruszając na ponad 700 lat poza jego granice, w poszukiwaniu potencjalnych zagrożeń.


Rodzina Moto


 1.  

 2. ishimochi jinuki ume no hana

 3. Kwiat Śliwy - odmienny

 4. Rokugańczycy nazywają śliwę najodważniejszym z drzew - nie boi się ono zakwitnąć, gdy panuje jeszcze zima, a wokół leży śnieg. Na monie rodu Moto symbolizuje jego nieugiętość i odwagę. Od czasu feralnej wyprawy Tsume rodzina nosi się na biało i odmienia pierwotnie przyjęty mon, by odróżnić się od upadłych braci.


 5. Ci, którzy odeszli; ci, których już nie ma

 6. Kunyomi

 7. Mieszane; pierwotne miano gaijińskiego założyciela rodziny nigdy nie było znane w Rokuganie, a z pamięci Jednorożców zostało wyrzucone po haniebnej porażce w Krainach Cienia - wraz ze zmianą monu zmieniono też zapis nazwy, która symbolizować ma upadek rodziny oraz przypominać lekcję pokory z przeszłości; rodzina nigdy nie będzie tym, czym była niegdyś, póki ostatni Moto akutsukai ("czyniący zło") nie padnie pod kataną swego brata.