Mony rodzin Rokuganu będą prezentowane w następującym układzie:

 1. Wizerunek monu;

 2. Rokugańska nazwa monu; wytłuszczona została nazwa elementu podstawowego, decydującego o tożsamości znaku;

 3. Polska nazwa monu; nie zawsze jest ona ścisłym tłumaczeniem poprzedniej, próbuje raczej zaadoptować rodzimą terminologię heraldyczną;

 4. Uwagi na temat pochodzenia i symboliki danego znaku.


MONY HISTORYCZNE
Marcin Tysler


      Poniżej przedstawiono mony, które, z różnych powodów, nie są już używane. Zachowały się jednak artefakty, na których są one uwidocznione, a więc wciąż mogą być spotkane na terenie Szmaragdowego Cesarstwa.

Rodzina Yasuki - do 387 r.


 1. mittsu wari kiku

 2. Trzy Kwiaty Astra

 3. Do czasów odstępstwa i przystąpienia do klanu Kraba rodzina Yasuki nosiła mon zgodny z tradycją Żurawi. Trzy kwiaty nawiązują do rad, których Yasuki udzieliła panu Kakita, gdy ten wypełniał swoją misję.
  W heraldyce kwiaty kiku tłumaczymy jako 'chryzantema' tylko w stylizacji o szesnastu płatkach (juuroku), przysługującej cesarzowi i jego krewnym. W pozostałych przypadkach są to 'astry'.


Rodzina Hiruma - do ok. 800 r.


 1. ito wa ni hitotsu suzu

 2. Sokoli Dzwonek

 3. Podobnie jak inne znaki w klanie Kraba, mon Hiruma bierze początek w przedheraldycznym emblemacie swojego założyciela. Sokoli Dzwonek oznacza myśliwego, łowcę. Wraz z utratą dziedzicznej siedziby ród zaniechał używania monów i motta.


Rodzina Moto - do ok. 950 r.


 1. ume no hana

 2. Kwiat Śliwy

 3. Mon rodu Moto do czasów upadku Tsume miał identyczną stylizację, co pozostałe znaki klanu Jedndorożca.


Klan Dzika (rodzina Heichi) - do ok. 450 r.


 1. ito wa ni tachi kaji no ha

 2. Liść Klonu

 3. Klon, symbolizujący wytrwałość i siłę, stał się znakiem klanu Dzika.

Klan Węża (rodzina Chuda)


 1. ito wa ni tachi sawa sha

 2. Strzałka Wodna

 3. Stylistyka monu klanu Węża nawiązuje do monów Feniksa, klanu, z którego pochodził założyciel rodu Chuda. Sama Strzałka Wodna to roślina kojarząca się z ukryciem, niejawnością i tajemnicą, dziedzinami którymi klan ten ongiś się zajmował - i zawiódł.


Klan Zająca (rodzina Usagi) - do 1123 r.


 1. makkou ki usagi

 2. Zając

 3. Znak klanu Zająca jest przykładem monu mówiącego.
 
 


TORI &
PORTAL

prezentują