Wolf Fang


Mony rodzin Rokuganu będą prezentowane w następującym układzie:

 1. Wizerunek monu;

 2. Rokugańska nazwa monu; wytłuszczona została nazwa elementu podstawowego, decydującego o tożsamości znaku;

 3. Polska nazwa monu; nie zawsze jest ona ścisłym tłumaczeniem poprzedniej, próbuje raczej zaadoptować rodzimą terminologię heraldyczną;

 4. Uwagi na temat pochodzenia i symboliki danego znaku.

 5. Zapis nazwiska rodziny znakami kanji.

 6. Znaczenie nazwiska.

 7. Czytanie (kunyomi - tradycyjne lub onyomi).

 8. Pochodzenie - tradycyjne, znaczeniowe lub mieszane, zgodnie z tekstem "Zapis i znaczenie nazwisk...".


HERALDYKA RODÓW CESARSKICH
Marcin Tysler, Marek Mydel


      Głównym motywem monów Cesarza i jego krewnych jest Chryzantema o szesnastu płatkach (juuroku kiku), symbolizująca boginię Amaterasu i podkreślająca boskie pochodzenie rodu panującego.

Hantei


 1. juuroku kiku

 2. Chryzantema

 3. Panujący i jego najbliżsi, posiadający prawo do nazwiska Hantei, noszą jako osobisty znak Chryzantemę o szesnastu płatkach, najdostojniejszy spośród wszystkich rokugańskich symboli. Można go ujrzeć również na sztandarach Szmaragdowego Legionu i Szmaragdowego Championa.


 4. Rządzący na włościach; dobra pana

 5. Onyomi

 6. Znaczeniowe; nie wiadomo, czy bogini Amaterasu wiedziała z góry, że ten syn będzie pierwszym wśród jej potomstwa, niemniej gdy kami zstąpiły do Rokuganu i odbyły walkę to właśnie Hantei został zwycięzcą. Wyznaczył każdemu z rodzeństwa role w nowym państwie, sam zaś stanął na jego czele. Znaczenie jego imienia stało się wtedy symbolem tego przewodnictwa: wskazuje, nie tylko na to, że Hantei posiada władzę absolutną, on jest wręcz samą ziemią, która utrzymuje przy życiu mieszkańców cesarstwa.


Rodzina Otomo


 1. in juuroku kiku

 2. Chryzantema - odmienna

 3. Ród Otomo to najbliżsi krewni Hantei, ich mon jest więc najprostszą odmianą cesarskiej Chryzantemy.


 4. Wielki towarzysz; wielki przyjaciel

 5. Kunyomi (ootomo)

 6. Mieszane; rodzina ta od kiedy znalazła się u władzy wypełniała wszelkie najbardziej niewdzięczne zadania wyznaczane przez ród Hantei. Do dziś zajmuje się sprawami osobistymi i administracyjnymi rodziny cesarskiej, a jej przedstawicieli można często spotkać w zastępstwie Hantei na różnych uroczystościach, czy misjach dyplomatycznych. Otomo mogą nie być najbliżej cesarza, mogą nie być nawet najbardziej lubiani, ale z pewnością bez nich system polityczny zmieniłby się w chaos.


Rodzina Seppun


 1. wari shino sasa ni kiku

 2. Chryzantema pośród Gałęzi Bambusa

 3. Rodzina Seppun pełni rolę najbliższych obrońców rodziny panującej i prowadzi najważniejsze cesarskie urzędy. Do dostojnej Chryzantemy dodali więc Gałęzie Bambusa, symbolizujące ochronę i wierność.


 4. Świątynia i kurhan

 5. Onyomi

 6. Mieszane; pani Seppun była najwyższą kapłanką i przewodniczką swego ludu. Archiwa Seppun podają, że nawet jej imię miało bardziej charakter tytułu określającego funkcję w ówczesnym społeczeństwie. Stąd właśnie zapis, Seppun dbała bowiem o rozwój duchowy i życie pozagrobowe podopiecznych, a jej obowiązki sprawiały, że często można było znaleźć ją w miejscach kultu i pochówku.


Rodzina Miya


 1. soto yattsu kan ni kiku

 2. Chryzantema pośród Ośmiu Zawias

 3. W monie cesarskich heroldów i posłańców widnieje również Chryzantema. Zawiasy symbolizują tych, do których ród pełni posłannictwo - siedem oznacza Wielkie Klany, a ósma - pomniejsze.


 4. Szprycha koła; ten, który jest częścią całości

 5. Kunyomi + onyomi

 6. Znaczeniowe; nikt nie pamięta, co znaczyło nazwisko Miya zanim ten, który je nosił został przyjęty do służby cesarskiej. Historia jego rodu zaczęła się dopiero, gdy Hantei uczynił go swym podwładnym i obarczył misją rozgłaszania swojej woli po Rokuganie. Od czasów prostego samuraja Miya nabrali majestatu i ogłady, niemniej pozostali sługami, elementami większej całości, częścią najwyższych kręgów władzy obracających cesarstwo ku jego chwalebnej przyszłości.

Szmaragdowy Champion

      Szmaragdowy Champion i jego namiestnicy pozostają członkami swoich klanów, posługują się więc swoimi rodowymi monami. Gdy jednak występują reprezentując cesarski majestat, mają prawo do umieszczenia na swoich sztandarach Chryzantemy. 
 


L5K PO
POLSKU: